You are here: Home Catalogus CD 73, ca. 1972-1974
Document Actions

CD 73, ca. 1972-1974

X
Charles Donker, Dode jonge spreeuw

CD 73-1
Dode jonge spreeuw, ca. 1972
ets, 84 x 107 mm
opschrift: spreeuw uit het nest gevallen rhijnauwen
oplage: 25
exemplaren:
Ie staat: voor het afsnijden van de plaat: CD
IIe staat: plaat afgesneden tot 83 x 107 mm; onderschriften toegevoegd, linker rand: omlijsten; onder: Jonge spreeuw met zijn grote poten: CD
IIIe staat: afgesneden tot 73 x 100 mm: *RP-P-2003-668 (5/25); RP-P-2003-669 (nr 2); CM, inv. 20376 (no. 11; aankoop 1977; als 1975); CU, inv. 2009-P.27 (2); CD
tentoonstellingen: Parijs 1975; Utrecht 1976, p. 12 (voorstudie); Hulst jan. 1977 (?)
literatuur: Dagboek Rhijnauwen 1977, p. 49
opmerking: voorstudie, in pen, cat. Utrecht 1976, p. 12, in schetsboek CM 1973; eerste afdruk febr. 1975

X
Charles Donker, Patrijs

CD 73-2
Patrijs, ca. 1973
ets, 202 x 280 mm
oplage: 50
exemplaren: *RP-P-2009-999 (28/50); BvB, inv. L 1990/21 (no. 46); RH, inv. 01034 (34/50); CU, inv. 1975-P.30 (1/30); CD
plaat: CD (koper, 204 x 284 mm)
tentoonstellingen: Parijs 1975; Utrecht 1976, nr. 122 (ca. 1972); Eindhoven 1976; Amersfoort 1977; Parijs 1979; Haarlem, Leeuwarden 1986; Kampen 1987; Amsterdam 1988
literatuur: Dagboek Rhijnauwen 1977, p. 31; De Jongh & Schatborn 2002, p. 95 (1973)
opmerking: naar opgezet exemplaar; voorstudies in Schetsboek 1973, CM, pp. 17 (hoogveenpatrijs)

X
Charles Donker, Jonge gierzwaluw

CD 73-3
Jonge gierzwaluw, zomer 1973
ets, 118 x 135 mm
exemplaren: RP-P-2004-1030 (proefdruk 1973); *RP-P-2004-1031 (JN: eerdere staat dan proefdruk 1973; ? meer toon !!); CU, inv. 2012-P.212 (proefdruk); CD
plaat: CD (koper, 119 x 137 mm)
tentoonstelling: Amsterdam 1973c
opmerking: volgens vogeldagboek 5 juli 1973 heeft Charles Donker dan een jonge gierzwaluw gekregen, die na enige dagen overlijdt

X
Charles Donker, Mestkever, ca. 1972

CD 73-4
Mestkever, ca. 1972 (en 1976)
ets, 82 x 67 mm
oplage: 40
exemplaren:
Ie staat: zonder opschrift: CD (no. 4)
IIe staat met opschriften: 7 mei 1976; en: zeven mei negentienhonderzev (…): *RP-P-2003-680 (als spin, 1976); CD
plaat: CD (koper, 87 x 68 mm)
tentoonstellingen: Amsterdam 1973a; Amsterdam (Arti) 1973; Amsterdam 1974; Utrecht 1976, nr. 128 (ca. 1972)
opmerking: volgens Dagboek Vogels 1972/73, 5 juni 1972, vandaag mestkever getekend. Afdrukken van de IIe staat werden in 1976 geschonken aan relaties bij het afscheid van Adeline M. Janssens als conservatrice bij het Aartsbisschoppelijk Museum, Utrecht.

X
Charles Donker, Watersnip

CD 73-5
Watersnip, ca. 1974
ets, 206 x 241 mm
oplage: 15
exemplaren: *RP-P-2010-133-88 (13/15); RH, inv. 01039; CD (7/15)
plaat: CD (koper, 217 x 243 mm)
tentoonstellingen: Amsterdam 1973-c; Utrecht 1973; Parijs 1975; Amsterdam 1975; Eindhoven 1976-a; Utrecht 1976, nr. 150
literatuur: Dagboek Rhijnauwen 1977, p. 7
opmerking: naar opgezet exemplaar; verkoop vanaf oktober 1973

X
Charles Donker, Waterral, ca. 1974

CD 73-6
Waterral, ca. 1974
ets, 187 x 213 mm
oplage: 75
exemplaren: *CD (18/75 [doorgekrast])
opmerking: naar opgezet exemplaar

X
Charles Donker, Rode kool

CD 73-7
Rode kool, najaar 1973
ets, 219 x 250 mm
onderschrift: onleesbare tekst in spiegelbeeld
oplage: 50
exemplaren:
Ie staat: inde muur boven kool nog met witte plekken: CM, inv. 20520 (met o.i. inkt twee winterkoninkjes en deel muur ingetekend; Utrecht 1976, nr. 158)
IIe staat: met opschrift: winterkoning; koolbladen rechts verder uitgewerkt: CM, inv. 20521 (met o.i. inkt en witte hoogsels: vogelkop naar rechts, en winterkoninkje onder in getekend; Utrecht 1976, nr. 159); *RP-P-2010-133-46 (proefdruk, met o.i. inkt ingetekend: muur, bloemetjes boven kool. vogel recht in onderhoek); CU, inv. P-2016-promised gift (proefdruk, met o.i. inkt intekend: muur, bloemetjes boven kool, talrijke winterkoninktjes tussen kool, deels met dekwit afgedekt)
IIIe staat: met onderschriften: oktober; en: winterkoning zorgt er in dit geval voor dat niet te veel rupsen in de kool komen en gedeelten bakstenen muur regelmatiger uitgewerkt: CM, inv. 20518 (proefdruk met o.i. inkt ingetekend; Utrecht 1976, nr. 161);
IVe staat: in midden boven verder versterkt: zwartere bakstenen en bloemetjes in het midden boven de kool: CM, inv. 20519 (ten onrechte als IIIe staat; Utrecht 1976, nr. 161); *RP-P-2003-715 (12/50); RH, inv. 1706 (14/50); CU, inv. 2012-P.213
plaat: CD (koper, 222 x 252 mm)
tentoonstellingen: Utrecht 1976, nr. 158-61 (Ie-IVe staat, als 1975); Eck en Wiel 1977; Amsterdam 2003; Almelo 2003; Amsterdam 2007
literatuur: Dagboek Rhijnauwen 1977, p. 33; De Jongh & Schatborn 2002, p. 105
opmerking: voorstudie in schetsboek 1973 (CM), p. 43); verkoop vanaf november 1976

X
Charles Donker, Twee bromvliegen, ca. 1972

CD 73-8
Twee bromvliegen, ca. 1972
ets, 78 x 74 mm
oplage: 20
exemplaren: *CD (proef)
plaat: CD (koper, 75 x 77 mm)
tentoonstellingen: Utrecht 1976, nr. 127 (als Kleine Hommels 1/20, zonder maten)

X
Charles Donker, Bontbekplevier, 1973-05

CD 73-9
Bontbekplevier, zomer 1973
ets en aquatint, 202 x 190 mm
oplage: 50
exemplaren:
Ie staat: eerste opzet, achtergrond met vogel: CM, inv. 20526 (grondig opgewerkt in o.i. inkt met vogel en vele vogelkoppen; aankoop 1977)
IIe staat: verder uitgewerkt: *CD; CU, inv. P-2016 (promised gift), CM, inv. 20540 (aankoop 1977); RH, inv. 01027 (pr.)
plaat: CD (koper, 205 x 192 mm)
tentoonstellingen: Amsterdam 1973-c; Bergen 1974; Utrecht 1976, nr. 149 (ca. 1974); Amersfoort 1977
opmerking: verkoop vanaf november 1973 tot 45/50 in december 2001; voorstudie in schetsboek 1973 (CM), p. 7, getekend tijdens verblijf op vogeleiland Griend, 24-31 mei 1973 (Dagboek Vogels 1972/73)

Ie staat
X
Charles Donker, Muur met twee emmers, ca. 1972
IIIe staat
X
Charles Donker, Het waddeneiland Griend
IVe staat
X
Charles Donker, Het waddeneiland Griend

CD 73-10
Het waddeneiland Griend, zomer 1973
ets, 252 x 252 mm
oplage: 50
exemplaren:
Ie staat: oorspronkelijk Muur met twee emmers, ca. 1972; marge wit: *CU, inv. P (promised gift) (proefdruk; veiling Bubb Kuyper 61, 27 november 2014, no. 3887 (coll. J. Briels, Utrecht)
IIe staat: emmers en deel van muur uitgewist, lage muur met gras en planten ervoor, zonder achtergrond achter muurtje: RP-P-2010-133-68 (1e staat, 2e plan en vogels, met o.i inkt opgetekend en met notities over benedenrand: (eidereend voor zeelandschap) eieren.? // een soort wadlandschap??? // misschien een gierzwaluw in de lucht? // een eider kop.? // graspieper omhoog zingend.?; Utrecht 1976, nr. 100)
IIIe staat: achtergrond toegevoegd, muurtje afgemaakt: *RP-P-2010-133-69 (2e staat met vogelkoppen in o.i. inkt; Utrecht 1976, nr. 100)
IVe staat: hogere horizon met arceringen aangegeven: *RP-P-2010-133-70 (met o.i. inkt ingetekend boompje, vogels aan bovenzijde, de in de ondermarge getekende vogelkoppen met wit dekverf afgedekt)
Ve staat: plantjes op muurtje toegevoegd: *RP-P-2010-133-71 (4e staat, proefdruk met ingetekende pripus en tapuit; vogels bovenaan in o.i. inkt; Utrecht 1976, nr. 103)
VIe staat: struikje voor muurtje toegevoegd: RP-P-2003-706 (proefdruk 1e staat); CM, inv. 20526 (aankoop 1977)
VIIe staat: met geëtste vogelkoppen: RP-P-2012-22-9 (23/50; MvW); CM, inv. 19368 (29/50; aankoop 1974); CD 73-10; CU, inv. 2015-P.26 (8/50; gift P. Schatborn)
plaat: CD (zink, 255 x 252 mm)
tentoonstellingen: Amsterdam 1973-c; Utrecht 1973; Amsterdam 1974; Eindhoven 1974; Parijs 1975; Utrecht 1976, nr. 100-05 (ca. 1972); Laren 1984
literatuur: De Jongh & Schatborn 2002, p. 61
opmerking: uitgevoerd na het verblijf op vogeleiland Griend, 24-31 mei 1973 (Dagboek Vogels 1972/73); verkoop van oktober 1973

X
Charles Donker, Scholeksters op het Griend, ca. 1972

CD 73-11
Scholeksters op het Griend, mei-juli 1973
ets, 145 x 225 mm
opschrift: SCHOLEKSTERS OP GRIEND
oplage: 50
exemplaren: *CD (pr); CM, inv. 20539 (29/50; aankoop 1977); RH, inv. 01048; *RP-P-2013-35-1 (schenking P. Schatborn)
plaat: CD (zink, 148 x 230 mm)
tentoonstellingen: Amsterdam 1973-c; Bergen 1974; Eindhoven 1974; Parijs 1975; Utrecht 1976, nr. 118; Amersfoort 1977; Utrecht 2000
opmerking: uitgevoerd na verblijf op vogeleiland Griend, 24-31 mei 1973 (Dagboek Vogels 1972/73); verkoop vanaf augustus 1973

X
Charles Donker, Kauwei, ca. 1973

CD 73-12
Kauwei, ca. 1973
ets, 71 x 65 mm
oplage: 20
exemplaren: CM, inv. 20517/a (7/20; op één blad met CD 73-13 en CD 69-14); *CD (6/20; op één blad met CD 73-13); CD (pr.)
plaat: CD (koper, 73 x 66 mm)
tentoonstellingen: Amsterdam 1973-c; Parijs 1975; Utrecht 1976, nr. 124 (ca. 1972)
literatuur: Dagboek Rhijnauwen 1977, p. 3
opmerking: verkoop vanaf september 1973

X
Charles Donker, Ei van een grote stern, ca. 1973

CD 73-13
Ei van een grote stern, ca. 1973
ets, 69 x 65 mm
oplage: 20
exemplaren: CM, inv. 20517/b (11/20; op één blad met CD 73-12 en CD 69-14); RP-P-2012-22-10 (14/20; MvW); RH, inv ?; CD (pr.); *CD (6/20; op één blad met CD 73-12)
plaat: CD (koper, 72 x 67 mm)
tentoonstellingen: Amsterdam 1973-c; Parijs 1975; Utrecht 1976, nr. 123 (ca. 1972)
opmerking: verkoop vanaf september 1973

X
Charles Donker, Ei van een onbekende vogel, ca. 1973

CD 73-14
Ei van een onbekende vogel, ca. 1973
ets, 73 x 67 mm
exemplaar: *CD

Ie staat
X
Charles Donker, Kromme Rijnlandschap
IIIe staat
X
Charles Donker, Kromme Rijnlandschap

CD 73-15
Kromme Rijnlandschap/Rhijnauwen met vogelnamen, ca. 1972
ets, 175 x 198 mm
opschrift boven: [onleesbaar in spiegelbeeld]
oplage: 50
exemplaren:
Ie staat: voor onderschrift, voorgrond leeg, links en rechts geen repoussoire: *RP-P-2010-133-72 (pr; Utrecht 1976, nr. 106); RP-P-2010-133-73 (ingetekend in o.i. inkt: voorgrond en bomen veranderd, links toegevoegd en met pen geschreven vogelnamen: zwarte specht keep goudvink fazant (…) sperwer vink bonte specht; Utrecht 1976, nr. 107)
IIe staat: met boom links op voorgrond en (vogel) namen in plaat: sperwer torenvalk  ransuil  kraai kauw ekster  vlaamse gaai  reiger  ijsvogel   meerkoet  waterhoen dodaars  wilde eend   kuifeend / beep  vink  goudvink barmsijs  sijs  putter  ringmus mus roodborst winterkoning   heggemus boomklever boomkruiper bonte en zwarte specht / koolmees  pimpelmees  staartmees  matkopmees  merel  zanglijster  kramsvogel koperwik  buizerd . fazant  patrijs: RP-P-2004-1014; RP-P-2010-133-74 (ingetekende wilgen op voorgrond met o.i. inkt; Utrecht 1976, nr. 108)
IIIe staat: fijne boomsprieten op voorgrond: RP-P-2004-1015 (proefdruk); RP-P-2004-1016; CM, inv. 19370 (aankoop 1974; als 1973); CU, inv. 1973-P.18 (proef 1e); RP-P-2004-1017 (voorgrond gestippeld met pen in o.i. inkt; uitvoerig opschrift in pen: de voorste dunne boompjes tot onder door laten lopen lucht polijsten voorgrond gestippeld; Utrecht 1976, nr. 109?); *RP-P-2004-1016 (19/50); RP-P-2012-22-11 (32/50; MvW)
plaat: CD (koper, 178 x 200 mm)
tentoonstellingen: Parijs 1973; Utrecht 1973; Amsterdam 1973-c; Eindhoven 1973; Utrecht 1973; Bergen 1974; Parijs 1975; Utrecht 1976, nr. 106-109 (ca. 1972)
literatuur: Dagboek Rhijnauwen 1977, p. 47 (1974); De Jongh & Schatborn 2002, p. 58 (1972) (III); Kuik 1973, p. 29
opmerking: verkocht tussen maart 1973 en september 1975

X
Charles Donker, Landschap in Rhijnauwen - buizerd

CD 73-16
Landschap in Rhijnauwen (buizerd), ca. 1973
ets, 175 x 197 mm
oplage: 50
exemplaren:
Ie staat: vaag geëtst: RP-P-2004-1018 (Utrecht 1976, nr. 110)
IIe staat: bomen op middenplan uitgewerkt en op de achtergrond toegevoegd: CM, inv. 19369 (proefdruk Kromme Rijndschap Charles Donker 1973; met sterke toon; aankoop 1974; Utrecht 1976, nr. 111); RP-P-2004-1019 (met penseel opgewerkt; verso: restanten van getekend zelfportret in krijt, cf. 1976/77); RP-P-2004-1020 (voorgrond met pen opgewerkt); RP-P-2004-1021 (met pen in o.i. inkt zuilen en boompjes op voorgrond, wit gehoogd; aantekeningen in pen met aanwijzingen voor verbeteringen)
IIIe staat: bomen opgewerkt en struiken toegevoegd; onderschriften toegevoegd: buizerd Rhijnauwen: *RP-P-2004-1022 (proefdruk); RP-P-2004-1023 (16/50); RP-P-2004-1024 (proefdruk op arches); RP-P-2010-221-81 (29/50; voorheen ICN, inv. K 79753); CU, inv. 1975-P.27
plaat: CD (koper, 177 x 200 mm)
tentoonstellingen: Amsterdam 1975; Eindhoven 1976-a en b; Utrecht 1976, nr. 110-112 (ca. 1972); Eindhoven 1980
literatuur: Dagboek Rhijnauwen 1977, p. 35 (1974)
opmerking: oplage verkocht tussen december 1975 en september 1980

X
Charles Donker, Fort Rhijnauwen

CD 73-17
Fort Rhijnauwen, ca. 1973
ets, 181 x 135 mm
oplage: 50
exemplaren:
Ie staat: zonder onderschrift: RP-P-2010-133-75 (proefdruk 1e staat + o.i. inkt; voorgrond ingetekend; Utrecht 1976, nr. 141); RP-P-2004-1045 (proefdruk 1e st.); CD
IIe staat: voorgrond toegevoegd; bomen op het middenplan versterkt en kleine boom aan de waterkant toegevoegd: *RP-P-2010-133-76 (proefdruk 2e staat + o.i. inkt, voorgrond opgewerkt; Utrecht 1976, nr. 142)
IIIe staat: vogelnamen toegevoegd: ijsvogel do dodaars fuut kuifeend; voorgrond donkerder en rest doorgewerkt: CD (no 36); CM, inv. 20530 (20/50; aankoop 1977); CU, inv. 2009-P.29 (9/50)
plaat: CD (koper, 187 x 137 mm)
tentoonstellingen: Bergen 1974; Parijs 1975; Eindhoven 1976-a; Utrecht 1976, nr. 141-43 (1974); Leeuwarden, Haarlem 1986; Utrecht 1987; Eelde 2001; Bunnik 2015 (IIe staat)
literatuur: Dagboek Rhijnauwen 1977, p. 23 (1974)
opmerking: verkoop vanaf april 1974

X
Charles Donker, Rhijnauwen

CD 73-18
Rhijnauwen, oktober 1974
ets, 223 x 298 mm
oplage: 50
exemplaren:
Ie staat: zonder boompjes op de voorgrond: RP-P-2010-133-85 (1e staat; met o.i. inkt opgewerkt; Utrecht 1976, nr. 132); RP-P-2010-133-86 (in pen in rechter benedenhoek: oktober 74; met o.i. inkt opgewerkt; Utrecht 1976, nr. 133, als 2e staat); RP-P-2010-133-87 (in o.i. inkt opgewerkt; Utrecht 1976, nr. 134, als 3e staat); CU, inv. 1975-P.28 (proefdruk 2e staat)
IIe staat: opschrift rechtsonder in marge toegevoegd: Rijnauwen: *RP-P-2003-709 (36/50); RP-P-2012-22-12 (23/50 1974; MvW); RH, inv. 01014 (47/50); CD
plaat: CD (koper, 226 x 299 mm)
tentoonstellingen: Parijs 1975 (15/50); Eindhoven 1976-a; Utrecht 1976, nr. 132-135 (andere afmetingen), 145; Amsterdam 1977; Utrecht 1987-88

X
Charles Donker, Boerderij aan de Kromme Rijn

CD 73-19
Boerderij aan de Kromme Rijn, 1974
ets, 175 x 294 mm
opschrift: [onder tekst in spiegelbeeld]
oplage: 50
Ie staat: RP-P-2010-133-77 (met potl. opgewerkt, met vogelkop; Utrecht 1976, nr. 129); CU, inv. 1975-P.31 (proefdruk); CD (proef Hahnemuhler)
IIe staat: landschap uitgewerkt en vogelkop onderaan toegevoegd: CM, inv. 19369 (proefdruk, 2e staat, 74; aankoop 1974: Utrecht 1976, nr. 130)
IIIe staat: vogelkop verwijderd: *RP-P-2004-1042 (n 38); CD (proef)
plaat: CD (koper, 176 x 298 mm)
tentoonstellingen: Utrecht 1976, nr. 129-31 (als Boerderij in Rhijnauwen)
literatuur: Dagboek Rhijnauwen 1977, p. 51; De Jongh & Schatborn 2002, p. 59
opmerking: verkoop van februari 1975

X
Charles Donker, Kromme Rijn

CD 73-20
Kromme Rijn, ca. 1974
ets, 246 x 250 mm
onderschrift: links [in spiegelbeeld]; rechts: februari maart de goudvink eet van de gelderse roosbessen de vink begint te slaan
exemplaar: *RP-P-2004-1013 (geheel met pen opgewerkt)
opmerking: een zorgvuldige voorstudie voor de prent in chinese inkt (240 x 317 mm), in het Rijksmuseum: inv. RP-T-2004-171 (verz. J. Nieuwstraten); laat hetzelfde Kromme Rijn-zicht zien als CD 73-15 en CD 73-21

X
Charles Donker, Molshopen

CD 73-21
Molshopen, 1972/73
ets, 155 x 199 mm
exemplaren: *RP-P-2004-1012 (grotendeels met potlood, pen en penseel opgewerkt)
opmerking: laat hetzelfde Kromme Rijn-zicht zien als CD 73-15 en CD 73-20

X
Charles Donker, Schorpioen boven brief, 1973-02-21 gedateerd

CD 73-22
Schorpioen boven brief, 21 februari 1973
ets, 198 x 176 mm
op brief in spiegelbeeld datum: 21 febr. 1973
exemplaren:
Ie staat: met brief, niet doorgestreept: *CU, inv. 2012-P.124
IIe staat: met brief in spiegelbeeld, doorgekrast: CU, inv. 2012-P.125
IIIe staat: brief doorgekruist: RP-P-2004-1029; CU, inv. 2012-P.126
IVe staat: plaat, [brief] afgesneden, ca. 9.5 x 17.6 cm: CU, inv. 2012-P.127
tentoonstelling: Eindhoven 1973 (diverse proefdrukken)
opmerking: volgens Dagboek Vogels 1972/73 begon hij op 15 februari 1973 aan deze ets;  volgens kunstenaar onder invloed van Anton Heijboer

X
Charles Donker, Landschap bij de Uithof

CD 73-23
Landschap bij de Uithof, ca. 1973
ets, 131 x 220 mm
exemplaar: *RP-P-2004-1041 (onvoltooid: opgewerkt met pen in o.i. inkt)
tentoonstellingen: Utrecht 1976, nr. 113-114 (ca. 1972): beide proefdruk 1e staat

X
Charles Donker, Meidoornhaag

CD 73-24
Meidoornhaag, ca. 1974
ets, 168 x 272 mm
oplage: 50
exemplaren: *RP-P-2004-1043 (6/50); CM, inv. 20537 (16/50; aankoop 1977); CU, inv. 2012-P.128 (50/50); RH, inv. 01043 (49/50); BvB, inv. L 1993/34 (proefdruk)
plaat: CD (koper, 170 x 275 mm)
tentoonstellingen: Parijs 1975; Amsterdam 1975; Utrecht 1976, nr. 116 (1974); Amersfoort 1977; Utrecht 1988
literatuur: Dagboek Rhijnauwen 1977, p. 39
opmerking: verkoop vanaf zomer 1974

X
Charles Donker, Landschap bij Rhijnauwen met zeven bomen

CD 73-25
Landschap bij Rhijnauwen met zeven bomen, ca. 1974
ets, 212 x 130 mm
oplage: 50
exemplaren: *RP-P-2004-1046 (20/50); CU, inv. 1978-P.10 (50/50); BM, inv. 2011.7044.1 (21/50)
tentoonstellingen: Amsterdam 1975; Eindhoven 1976a; Utrecht 1976, nr. 157 (1975); Amersfoort 1977; Parijs 1979
opmerking: verkoop oplage tussen 1975 en 1979

Ie staat
X
Charles Donker, Landschap met heg en twee grote bomen links
IIe staat
X
Charles Donker, Landschap met heg en twee grote bomen links

CD 73-26
Landschap met heg en twee grote bomen links (buizerd), ca. 1974
ets, 150 x 198 mm
opschrift: Buizerd
exemplaren:
Ie staat: twee bomen op middenplan met heg, vage bomenrij op achtergrond: *RP-P-2004-1047 (proef 1e st.)
IIe staat: links bomen toegevoegd op tweede plan: *RP-P-2004-1048 (ingetekende druk)

X
Charles Donker, Landschap met bloeiende vlierstruiken

CD 73-27
Landschap met bloeiende vlierstruiken, voorjaar 1973
ets, 141 x 175 mm
oplage: 20
exemplaren:*RP-P-2004-1044 (1/20)
plaat: CD (koper, 141 x 175 mm)
tentoonstellingen: Amsterdam 1973-a; Utrecht 1976, nr. 147 (1974)
opmerking: verkoop vanaf maart 1973

X
Charles Donker, Landschap met rechts bomen

CD 73-28
Landschap met rechts bomen, Groningen, ca. 1974
ets, 118 x 205 mm
onderschrift: rechts: A
exemplaren: *RP-P-2004-1040 (opgewerkt met pen in o.i. inkt)

X
Charles Donker, Gronings landschap met wilgen

CD 73-29
Gronings landschap met wilgen, Groningen, 1974
ets, 142 x 255 mm
opschrift: [tekst in spiegelbeeld]
exemplaar: *RP-P-2004-1039 (1/1 ’74; opgewerkt met pen in o.i. inkt)
opmerking: in zink?

IIe staat
X
Charles Donker, Levende mol met pootjes, ca. 1973
IIIe staat
X
Charles Donker, Levende mol met pootjes, ca. 1973

CD 73-30
Levende mol met pootjes, ca. 1973
ets, 123 x 192 mm
exemplaren:
Ie staat: voor het afsnijden van de plaat: CD
IIe staat: onderschrift toegevoegd: hoog schreeuwend werd deze mol door mevrouw de W. in haar moestuin dood geslagen het was prachtig weer: particulier bezit
IIIe staat: plaat afgesneden tot 93 x 155 mm, verder opgewerkt: *CD
IVe staat: met aquatint bewerkt: CD
Ve staat: geheel overgewerkt: CD (in pen: MOL CD TALPA)
plaat: CD (koper, 97 x 157 mm)
tentoonstellingen: Utrecht 1976, nr. 163 (1975) (IIe staat)

X
Charles Donker, Dode mol op de rug liggend

CD 73-31
Dode mol op de rug liggend, najaar 1973
oplage: eerst 30, later 40, 60
ets, 105 x 156 mm
exemplaren:
Ie staat: voor afsnijden plaat: *RP-P-2004-1091 (52); CM, inv. 20525 (aankoop 1977; als 1974); CU, inv. 2012-P.129 (nr. 24)
IIe staat: plaat verkleind tot 84 x 140 mm: CD
plaat: CD (koper, 85 x 142 mm)
tentoonstellingen: Dordrecht 1973 (als Dode mol, gevonden in Noordpolderzijl); Amsterdam 1973a en c; Venlo/Hilversum/Eindhoven 1973; Utrecht 1976, nr. 151 (1974)
opmerking: volgens Dagboek Vogels 1972-73, p. 35, 14 sept. Gisteren dode mol gevonden en meegenomen vanaf de dijk bij Noordpolderzijl; volgens aantekenboekje: prentenplan Venlo, gedrukt 60 expl., 1973

X
Charles Donker, Dode mol op rug, ca. 1974

CD 73-32
Dode mol op rug, ca. 1974
ets, 198 x 146 mm
oplage: 20
exemplaren:
Ie staat: mol vaag weergegeven, zonder opschrift: CD
IIe staat: mol opgewerkt, opschrift toegevoegd: links in spiegelbeeld: Mol op zondagmorgen dood gevonden aan de Maarseveense plassen de ijsvogel riep nog: CM, inv. 20536 (nr. 17; aankoop 1977; als 1975); CU, inv. 2012-P.130 (proef op hahnemuller 300 gr); *CD
IIIe staat: opschrift boven toegevoegd: MOL: CD
IVe staat: plaat afgesneden tot 95 x 145 mm: CU, inv. 2012-P.131 (ingetekend expl.)
plaat: CD (koper, 97 x 149 mm)
tentoonstellingen: Utrecht 1976, nr. 164 (1975)
literatuur: Dagboek Rhijnauwen 1977, p. 41 (1975)
opmerking: verkoop vanaf juni 1976 (2/20) tot januari 1983

geen exemplaar bekend

CD 73-33
Akelei, ca. 1974
ets, 59 x 114 mm
geen afdruk bekend
tentoonstellingen: Utrecht 1976, nr. 165 (1975)

Datum laatste wijziging: Nov 28, 2012 05:36 PM