You are here: Home Catalogus CD 82, ca. 1982-1983
Document Actions

CD 82, ca. 1982-1983

X
Charles Donker, Winters struikgewas

CD 82-1
Winters struikgewas, januari 1982
ets, 213 x 356 mm
onderschrift: Houtsnip // HOUTSNIP [langs rechter marge]
exemplaren:
Ie staat: vrijwel voltooid, vrij schetsmatig: *RP-P-2003-778 (proef 2, 1e staat op arches blanc, jan 1982)
IIe staat: aan onderschrift toegevoegd: winterkoningen tiktik een lijster bij zijn smidse: CM, inv. 24887 (aankoop 1985)
plaat: CD (zink, 217 x 357 mm)
tentoonstelling: Amsterdam 1982
opmerking: verkocht vanaf april 1982

X
Charles Donker, Winter in Rhijnauwen

CD 82-2
Winter in Rhijnauwen, ca. 1982
ets, 214 x 285 mm
onderschrift: januari februari overal sneeuw en koude blauwe kiekendief
oplage: 50
exemplaren:
Ie staat: nauwelijks uitgewerkt, eerdere voorstelling plaat grotendeels uitgewist: RP-P-2003-779 (proefdr)
IIe staat: uitgewerkt: *RP-P-2003-780 (proefdruk.); CD (pr. WINTER); particulier bezit (no. 13); RH, inv 01028; CM, inv. 24892 (3/50; jan. 1984; aankoop 1985)
plaat: CD (zink, 215 x 287 mm)
tentoonstellingen: Laren 1984; Amsterdam 1984; Haarlem, Leeuwarden 1986; Utrecht 1990; Utrecht 1995; Almelo 2003
literatuur: van der Blom 1984, p. 35; de Jongh & Schatborn 2002, p. 69 (1983)

X
Charles Donker, De boomgaard van Aart

CD 82-3
De boomgaard van Aart, juni/juli 1982 (?)
ets, 185 x 284 mm
exemplaar: *RP-P-2004-1108 (met de pen opgewerkt, waarbij houten hek is toegevoegd; JN: bij bezoek 21.12. 1985)

X
Charles Donker, Berkenbos met gevlochten mand

CD 82-4
Berkenbos met gevlochten mand, oktober/november 1982
ets, 277 x 370 mm
onderschrift rechts in plaat: DONKER OCT-NOV
exemplaren:
Ie staat: rechts minder uitgewerkt: CD
IIe staat: recht verder uitgewerkt: *RP-P-2003-782; CD
opmerking: voorstudie afgebeeld in Sebes 2000 (als ca. 1990)

Ie staat
X
Charles Donker, Bomen en struiken Rhijnauwen
Ve staat
X
Charles Donker, Bomen en struiken Rhijnauwen

CD 82-5
Bomen en struiken Rhijnauwen, december 1982
ets, 255 x 367 mm
onderschrift: Rhijnauwen 8 DEC de havik jaagt een holenduif op IV
oplage: 50
exemplaren:
Ie staat: rechter benedenhoek blanco: *RP-P-2003-783 (proefdruk, 1e staat); RP-P-2003-784 (met o.i. inkt bijgewerkt, met opschrift w. pijper; JN: bij bezoek 17-6-1983)
IIe staat:  hoge bomen links toegevoegd, rechts idem; aan opschriften toegevoegd: 9: RP-P-2003-785
IIIe staat: geboomte op voorgrond uitgewerkt; onderaan links in hoek toegevoegd: 12: RP-P-2003-786 (proefdruk)
IVe staat: wilgen rechts toegevoegd; in onderschrift ANNA RHEA in het midden toegevoegd: RP-P-2003-787 (met o.i. inkt opgewerkt)
Ve staat: bomen verder uitgewerkt; aan onderschrift ARJEN toegevoegd: *RP-P-2003-788  (proefdruk); CU, inv. 2012-P.159 (41/50); RH, inv. 01007 (no. 29); BvB, inv. L 1990/16 (no 31); CD (39/50)
plaat: CD (koper, 258 x 373 mm)
tentoonstellingen: Amersfoort 1984; Amsterdam 1985; Laren 1986b; Utrecht 1987; Parijs 1988; Amsterdam 2006
opmerking: verkocht vanaf mei 1984

X
Charles Donker, Dode merel, ca. 1982

CD 82-6
Dode merel, januari ca. 1982
ets, 210 x 252 mm
onderschrift : JANUARI WINTER - 18 ° C NWIND OVERAL SNEEUW
exemplaren:
Ie staat: vogel geëtst: CD
IIe staat: afgesneden tot 210 x 232 mm: CD
IIIe staat: vogel verder opgewerkt, met randschrift rechts: JANUARI EN BITTERKOUD ’S MORGENS LIGT DE MEREL DOOD ONDER DE KLIMOP: *CD
plaat: CD (koper, 212 x 233 mm)

X
Charles Donker, Vlierstruiken

CD 82-7
Vlierstruiken/Vlierheg, ca. 1982
ets, 238 x 356 mm
onderschrift: Z 21 M
oplage: 50
exemplaren: *RP-P-2003-640; RP-P-2003-641 (Vlierstruiken omgewerkt tot bosgezicht; met o.i. inkt en zwart krijt met bomen op achtergrond opgewerkte afdruk, met opschriften in pen betreffende muziek: (…) Hugo Wolf; JN: bij bezoek 8 maart 1985); CM, inv. 24891 (proefdruk 1e staat; aankoop 1985, als 1983); CD (met o.i. inkt, boom toegevoegd); CD (proef druk); CD; particulier bezit (proefdruk 1e staat); CU, inv. 2015-P.30 (proefdruk 1e staat; gift P. Schatborn)
plaat: CD (zink, 240 x 360 mm)
tentoonstelling: Amersfoort 1984 (proef 1e staat)

X
Charles Donker, 't Woold, de stoel van Gerard Wiarda naast een kachel I, ca. 1982

CD 82-8
’t Woold, de stoel van Gerard Wiarda naast een kachel I, ca. 1982
ets, 272 x 325 mm
exemplaren: *CU, inv. 1998-P.165 (proefdruk)
plaat: CD (zink, 272 x 332 mm)
literatuur: de Jongh & Schatborn 2002, p. 108 (ca. 1982)

X
Charles Donker, 't Woold, de stoel van Gerard Wiarda naast een kachel II, ca. 1982

CD 82-9
’t Woold, de stoel van Gerard Wiarda naast een kachel II, ca. 1982
ets, 326 x 270 mm
exemplaren: *CU, inv. 1998-P.164 (proefdruk); BvB, inv. L 1993/46
plaat: CD (zink, 332 x 272 mm)

X
Charles Donker, Tenen schutting van huis in Rhijnauwen

CD 82-10
Tenen schutting van huis in Rhijnauwen, ca. 1982
ets, 259 x 368 mm
oplage: 50
exemplaren:
Ie staat: vage opzet; vooral links: RP-P-2003-791 (JN: bij bezoek 7-6-1983); CD (met o.i. inkt opgewerkte proef)
IIe staat: versterkt; toevoeging van bloeiend struikje op voorgrond (stinkende gouwe) en onderaan en bovenzijde verder uitgewerkt: RP-P-2003-792 (proefdruk);  CU, inv. 2012-P.160 (met o.i. inkt opgewerkte proef)
IIIe staat: met onderschrift in rechterhoek: TEEN TUIN: *RP-P-2003-793 (proefdruk 2e staat; JN: bij bezoek 8-3-1985); RP-P-2012-22-18 (proefdr. 2e staat; MvW aankoop mei 1984, Amersfoort); CM, inv. 24885 (proefdr. 2e staat; aankoop 1985 als 1983); CD (proefdr. 2e staat)
plaat: CD (koper, 260 x 373 mm)
tentoonstellingen: Amersfoort 1984; Haarlem, Leeuwarden 1986; Laren 1986b; Eelde 2002
literatuur: de Jongh & Schatborn 2002, p. 103 (als 1971; IIIe)
opmerking: verkocht vanaf mei 1984; oplage vanaf febr. 1986

X
Charles Donker, Schuur met gevlochten hek naast deur met bezem, ca. 1982

CD 82-11
Schuur met gevlochten hek naast deur met bezem, ca. 1982
ets, 254 x 371 mm
oplage: 30
exemplaren:
Ie staat: eerste opzet: RP-P-2003-794 (proefdruk 1e staat)
IIe staat: geheel overwerkt, donkerder gemaakt: CU, inv. 2012-P.161 (no. 2); CD (9/30); *CD
plaat: CD (koper, 255 x 376 mm)
tentoonstellingen: Laren 1986b
literatuur: van der Blom 1986, p. 40
opmerking: verkocht vanaf febr. 1986

Ie staat
X
Charles Donker, Struiken en stammen in sneeuwlandschap, ca. 1982-83
IVe staat
X
Charles Donker, Struiken en stammen in sneeuwlandschap

CD 82-12
Struiken en stammen in sneeuwlandschap, ca. 1982-83
ets, 236 x 356 mm
onleesbaar onderschrift in spiegelbeeld
oplage: 50
exemplaren:
Ie staat: vaag geëtst, alleen heggen op voorgrond en tweede plan: RP-P-2003-795 (proefdruk 1e staat); RP-P-2003-796 (pen in o.i. inkt: bomen op voorgrond toegevoegd; JN: bij bezoek 7-6-1983) *CU, inv. 2012-P.162 (proefdruk Ie staat; met o.i. inkt ingetekend zeil)
IIe staat: bomen links toegevoegd; onderschrift toegevoegd: 2 cirkelende buizerden [cirkelend doorgestreept]; links onderschrift in spiegelbeeld: RP-P-2003-797 (pen in o.i. inkt, penseel in wit: boom links toegevoegd; rechts gevlochten hekje; JN: bij bezoek 7-6-1983); CM, inv. 24624 (proef geheel in o.i. inkt opgewerkt met havik-vleugel met onderschrift in pen met woord Havik en onder prent in inkt  zaag, bijl, wig; aankoop 1985 als 1980); CM, inv. 24625 (proef, geheel in o.i. inkt opgewerkt met vogel-vleugel; aankoop 1985 als 1980)
IIIe staat: midden rechts verder uitgewerkt, links langs rand opschrift HAVIK toegevoegd: RP-P-2003-798 (met pen in o.i inkt opgewerkt)
IVe staat: bomen op voorgrond verder uitgewerkt, struiken op voorgrond; rechts opschrift toegevoegd: 11: RP-P-2003-799 (proefdruk); *RP-P-2003-800 (no. 14); RP-P-2012-22-19 (no. 7; MvW, aankoop april 1985, Galerie Petit); CU, inv. 1998-P.167 (proefdruk); RH, inv. 01018; BvB, inv. L 1993/43 (no 44)
plaat: CD (zink, 240 x 360 mm)
tentoonstellingen: Amsterdam 1985; Haarlem, Leeuwarden 1986; Utrecht 1987; Amsterdam 1988; Parijs 1988; Utrecht 1991
opmerking: verkocht tussen april 1985 en okt. 1996

Datum laatste wijziging: Nov 28, 2012 05:44 PM