You are here: Home Catalogus CD 84, ca. 1984-1985
Document Actions

CD 84, ca. 1984-1985

X
Charles Donker, Uitbottende vlierheg in Rhijnauwen

CD 84-1
Uitbottende vlierheg in Rhijnauwen, ca. 1984
ets, 282 x 297 mm
exemplaar: *RP-P-2003-813 (proefdr. 1e  st.)
literatuur: de Jongh & Schatborn 2002, p. 63

X
Charles Donker, Vijver in het bos

CD 84-2
Vijver in het bos (Tafeleenden), ca. 1984
ets, 265 x 366 mm
oplage: 50
exemplaren:
Ie staat: grotendeels geëtst: RP-P-2003-801 (proefdruk, in o.i. inkt ingetekend; JN: bij bezoek 8 maart 1985)
IIe staat: vooral op tweede plan verder uitgewerkt; onderschrift toegevoegd: tafeleenden: *RP-P-2003-802 (proefdruk); BvB, inv. L 1990/20 (proefdruk)
IIIe staat: iets verder uitgewerkt; aan onderschrift toegevoegd: WATERRAAF: CU, inv. 2012-P.163 (no. 33); CD
plaat: CD (zink)
tentoonstelling: Amsterdam 1985; Haarlem, Leeuwarden 1986; Laren 1986 a en b; Utrecht 1987; Kampen 1987; Utrecht 1991; Amsterdam 1993
opmerking: verkocht vanaf april 85

X
Charles Donker, Noordoostenwind

CD 84-3
Noordoostenwind, ca. 1984
ets, 265 x 371 mm
onderschrift rechts: sneeuw veel hout NO WIND 3°C 1034 mb
oplage: 50
exemplaren:
Ie staat: bosgezicht op verschillende niveaus grotendeels voltooid: RP-P-2003-803 (proefdruk)
IIe staat: in onderschrift links toegevoegd: KONIJNEN; achtergrond versterkt: *RP-P-2003-804 (proefdruk; JN: bij bezoek 8 maart 1985)
IIIe staat: aan onderschrift in linker benedenhoek toegevoegd: opnieuw koud en harde oostenwind [over KONIJNEN]: RH, inv. 01031; CD
literatuur: de Jongh & Schatborn 2002, p. 67 (expl. RH)
tentoonstelling:  Amsterdam 1985; Haarlem, Leeuwarden 1986; Laren 1986a en b; Utrecht 1988; Parijs 1988; Utrecht 1991; Amsterdam 1993; Almelo 2003
opmerking: verkoop vanaf april 1985

IIIe staat
X
Charles Donker, Eendekooi
VIIe staat
X
Charles Donker, Eendekooi

CD 84-4
Eendekooi, zomer 1984
ets, 300 x 352 mm
onder cijfers in spiegelbeeld
oplage: 50
exemplaren:
Ie staat: onbekend
IIe staat: weinig uitgewerkt: RP-P-2003-808 (2e staat, proefdruk); CD (opgewerkte proef met pen en wit)
IIIe staat: in midden onder aan opschriften toegevoegd: X; uitgewerkt met riet of heg op de achtergrond en gezaagde boomstammetjes rechtsonder: *RP-P-2003-809 (3e staat, proefdruk); CD (proefdruk)
IVe staat: uitgewerkt met begroeiing op de achtergrond, rechts boomtakken, rechtsonder toegevoegd: 10: CD (met wit en o.i. inkt opgewerkt, gewassen)
Ve staat: begroeiing achtergrond aangevuld, rechtsonder toegevoegd: Geheimzinig paard gevlekt Anna en paard; en: 10: RP-P-2003-810 (opgewerkt in o.i. inkt en penseel in wit; voor Joop van Charles)
VIe staat: linkerhelft uitgewerkt, witte ruimte rechts; aan opschriften toegevoegd: Eendekooi: CD (proefdruk; twee met o.i. inkt en wit opgewerkte proefdrukken met aantekeningen over de wijze van afdrukken)
VIIe staat: rechts hek open plek toegevoegd; in midden aan opschrift toegevoegd: 723: *RP-P-2003-811 (proefdruk); RP-P-2012-22-20 (no. 11; MvW, aankoop 1985 Petit); CU, inv. 2012-P.164 (50/50); BvB, inv. L 1990/23 (proef op magnam Botticelli); CD
plaat: CD (zink, 303 x 359 mm)
tentoonstellingen: Amsterdam 1985; Haarlem, Leeuwarden 1986; Laren 1986a; Utrecht 1987; Amsterdam 1988; Parijs 1988; Utrecht 1991
opmerking:  voorstudie in penseel en chinese inkt, CM, inv. 24625; 49 expl. verkocht tussen april 1985 en 1999

IIe staat
X
Charles Donker, Vossegatsedijk I
IVe staat
X
Charles Donker, Vossegatsedijk I

CD 84-5
Vossegatsedijk I, ca. 1984
ets, 265 x 365 mm
onderschrift links: 1 2 3
exemplaren:
Ie staat: vrijwel geheel uitgewerkt met korte wilgen op voorgrond: CU, inv. 2012-P.165 (met o.i. inkt ingetekend)
IIe staat: aan onderschrift links toegevoegd: 4; achtergrond rechts versterkt: *RP-P-2003-805 (proefdruk)
IIIe staat: wilgen in parasoldennen veranderd; aan onderschrift in midden toegevoegd: 5 VOSSEGATSE DIJK GOUDHAANTJE: RP-P-2003-806 (proefdruk 3e  st)
IVe staat: tussen 4 en 5, 4 toegevoegd aan onderschrift; gebladerte in voorgrond vooral versterkt: *RP-P-2003-807 (proefdr.; JN: bezoek 11 sept. 1986); CD
tentoonstellingen: Amsterdam 1988

Ie staat
X
Charles Donker, Houtstapels I, ca. 1985
IIe staat
X
Charles Donker, Houtstapels I, ca. 1985

CD 84-6
Houtstapels I, ca. 1985
ets, 256 x 368 mm
exemplaren:
Ie staat: volledig geëtst: *CU, inv. 2012-P.166 (met o.i. inkt opgewerkte druk)
IIe staat: plaat ingekort tot 248 x 274 mm: *CD (pr.)
plaat: CD (zink, 250 x 275 mm)
tentoonstelling: Amsterdam 2002; Utrecht 2010
literatuur: de Jongh & Schatborn 2002, p. 107 (Ie: 1983)

 

X
Charles Donker, Houtstapels II, ca. 1985

CD 84-7
Houtstapels II, ca. 1985
ets, 275 x 365 mm
onderschrift: HOUT VOOR DE WINTER
oplage: 30
exemplaren: CU, inv. 2012-P.167; *CD (no 2/30)
plaat: CD (zink, 274 x 371 mm)
tentoonstelling: Amsterdam 1988
opmerking: verkoop vanaf okt. 88

CD 84-8
Rat, ca. 1985
ets, 203 x 109 mm
exemplaren: *RP-P-2004-1110 (winter 1985-86); CD
tentoonstellingen: Amsterdam 1988
opmerking: verkoop najaar 1988, 3 á 4 afdrukken gemaakt

X
Charles Donker, Velden en bomen in de sneeuw bij Rhijnauwen

CD 84-9
Velden en bomen in de sneeuw bij Rhijnauwen, winter 1984/85
ets en aquatint, 205 x 260 mm
oplage: 50 (?)
exemplaren: *RP-P-2003-815 (no. 29; toon in lucht of aquatint); CU, inv. 2012-P.168; CD
plaat: CD (koper, 210 x 264 mm)
tentoonstellingen: Utrecht 1987 en 1987/88; Amsterdam 1988; Laren 1988; Utrecht 1991
opmerking: verkoop van okt. 1986; 15 expl; aquatint versleten in 1988; opnieuw aangebracht; 56 expl. verkocht in 1990

X
Charles Donker, Weide met struikgewas in Rhijnauwen, ca. 1984

CD 84-10
Weide met struikgewas in Rhijnauwen, ca. 1984
ets, 235 x 295 mm
exemplaar: *CD

X
Charles Donker, Bomenrij met tentdoek in Rhijnauwen, ca. 1984

CD 84-11
Bomenrij met tentdoek in Rhijnauwen, ca. 1984
ets, 260 x 247 mm
exemplaar: *CD

X
Charles Donker, Groninger landschap met geknotte es en jonge els, met op achtergrond boerderij van Gerrit Dwarshuis, ca. 1984

CD 84-12
Groninger landschap met geknotte es en jonge els, met op achtergrond boerderij van Gerrit Dwarshuis, ca. 1984
ets, 210 x 260 mm
oplage: 25
exemplaren: *particulier bezit
plaat: CD (zink, 213 x 261 mm)
tentoonstellingen: Haarlem, Leeuwarden 1986; Amsterdam 1993; Utrecht 1995

Datum laatste wijziging: Nov 28, 2012 05:45 PM